UN Sustainable Development Goals

Please enable Javascript to have a better user experience Bitte aktivieren Sie Javascript, um eine bessere Benutzererfahrung zu erzielen Activez Javascript pour avoir une meilleure expérience utilisateur Schakel Javascript in voor een betere gebruikerservaring

Een bedrijf waar onze mensen, klanten, partners en gemeenschappen trots op kunnen zijn.

Bij Computacenter benutten we onze kennis en activiteiten om een positieve impact te maken en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken. We kijken waar we zinvolle actie kunnen nemen, afgestemd op negen van de VN-doelstellingen.

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

We ondersteunen het mentale en fysieke welzijn van onze medewerkers door ervoor te zorgen dat onze mensen werk van goede kwaliteit hebben en zich veilig en beschermd voelen.

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

We zetten ons in om de aanwezige barrières in onze lokale gemeenschappen weg te nemen, om arbeids-, trainings- en onderwijsmogelijkheden te creëren.

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

We blijven ons inzetten om een evenwichtige man/vrouw-balans te bereiken in een industrie die door mannen wordt gedomineerd.

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

We blijven hoge arbeidsnormen voor ons personeel handhaven en werken samen met onze logistieke keten om veerkracht en waardig werk te creëren.

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

We helpen klanten en gemeenschappen om te innoveren door slimmere oplossingen voor de toekomst te creëren. We stemmen onze eigen activiteiten af op duurzame ontwikkeling en koesteren daarbij opkomend talent. Onze industriële praktijken zijn verankerd met ethiek met een focus op transparantie, integriteit van infrastructuur en duurzaamheid.

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

We bouwen voort op onze vooruitgang met het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich vrij kunnen uitspreken en de kennis ontvangen die ze nodig hebben om een positieve en inclusieve omgeving voor iedereen te bevorderen.

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

We bewaken en verbeteren continu praktijken die een impact hebben op onze consumptie en productie binnen de groep. We gebruiken onze positie in de industrie om de ethische en verantwoordelijke consumptie van goederen en materialen binnen de logistieke keten te promoten.

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

We blijven directe actie nemen met het beperken van onze klimaatimpact door middel van de inkoop van energie, afvalbeheer, verantwoorde inkoop en koolstofvermindering. We zitten op het traject naar Net Zero, een belangrijke stap om aan onze klimaatverplichtingen te voldoen.

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit.

We blijven een ethisch bedrijf en verliezen daarbij nooit de impact uit het oog die we op zowel onze mensen als onze planeet hebben. We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben om ervoor te zorgen dat onze voetafdruk zinvol en positief is.

Meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Watch Video

Aanvullend leesmateriaal

UN Global Compact

Computacenter is er trots op dat we al sinds 2007 het UNGC ondertekenen; we zetten ons in om de 10 kernprincipes van het UNGC te ondersteunen, inclusief het verankeren daarvan in onze logistieke keten.
Meer informatie

Net Zero

Strategie in actie. Zie hoe Computacenter de belofte waarmaakt om Net Zero te worden door middel van directe actie en het groepsbeleid.
Meer informatie

Visie op mensen

Ons bedrijf gaat over technologie. Maar eerst en vooral gaat het over mensen.
Meer informatie

Verantwoordelijk zakendoen

Duurzaamheid integreren in alles wat we doen.
Meer informatie