Website privacyverklaring

Laatste keer bijgewerkt: 25 november 2020

Computacenter NV/SA respecteert uw recht op privacy. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd wie we zijn, hoe we persoonsgegevens over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonsgegevens die we verzamelen via onze websites die het eigendom zijn van en gepubliceerd worden en/of beheerd en gepubliceerd worden door Computacenter NV/SA ("Website").

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

 

Handige links

We raden u aan deze Privacyverklaring in zijn geheel te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent. Als u echter alleen een bepaald gedeelte van deze Privacyverklaring wilt lezen, dan kunt u op de desbetreffende link hieronder klikken om naar die sectie te gaan.

Wat doet Computacenter NV/SA?

Welke persoonsgegevens verzamelt Computacenter NV/SA en waarom?

Welke cookies gebruikt Computacenter NV/SA?

Met wie deelt Computacenter NV/SA mijn persoonsgegevens?

Hoe houdt Computacenter NV/SA mijn persoonsgegevens veilig?

In welke andere landen worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Hoelang bewaart Computacenter NV/SA mijn gegevens?

Welke rechten, op het gebied van gegevensbescherming, heb ik?

Wordt deze Privacyverklaring bijgewerkt?

Hoe kan ik contact opnemen met Computacenter NV/SA?

 

Wat doet Computacenter NV/SA?

Computacenter NV/SA is een volledige dochteronderneming van Computacenter PLC, Europa's toonaangevende onafhankelijke leverancier van IT-infrastructuurdiensten.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Computacenter NV/SA en waarom?

De persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen, vallen grofweg in de volgende categorieën:

 • Gegevens die u verstrekt
  Op onze website wordt u mogelijk gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw contactgegevens op te geven om goederen of diensten aan u te leveren die uw werkgever of academische instelling heeft aangevraagd, als u zich wilt abonneren op communicatie-uitingen van ons, zich wilt registreren voor een evenement of als u ons vragen wilt stellen. Als we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, leggen we ook meteen uit welke gegevens we vragen en waarom.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen
  Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we mogelijk automatisch bepaalde informatie van uw apparaat. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie krachtens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming gezien worden als persoonsgegevens.

  De informatie die we automatisch verzamelen kan informatie zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, niet-specifieke geografische locatie (bijv. het land of de plaats waar u woont) en andere technische informatie bevatten. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie van uw apparaat met onze website, inclusief de door u bezochte pagina's en aangeklikte links.

  Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat toegang tot de website te versnellen (het checken van de geregistreerde gebruikersdatabase wordt overgeslagen). Een cookie is een klein stukje informatie dat van Computacenter NV/SA naar uw computer wordt gestuurd om ons te helpen u snel te identificeren. U kunt deze cookies deactiveren door uw browserinstellingen aan te passen, maar dit kan de toegang tot bepaalde onderdelen van de website vertragen of belemmeren.

Normaal gesproken verzamelen we alleen persoonsgegevens van u (i) wanneer we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, (ii) wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet wordt overschreven door uw rechten, of (iii) wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen. In sommige gevallen hebben we mogelijk ook een wettelijke verplichting om persoonsgegevens van u te verzamelen of hebben we de persoonsgegevens nodig om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om aan een wettelijke vereiste te voldoen of om een contract met u uit te voeren, zullen we dit op het desbetreffende moment duidelijk maken en u adviseren of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is of niet (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

Als we uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde) verzamelen en gebruiken, doen we dit normaal gesproken om onze goederen en diensten aan u te kunnen aanbieden, op uw vragen te kunnen reageren, onze goederen en diensten te kunnen verbeteren, of om illegale activiteiten op te sporen of te voorkomen. Mogelijk hebben we nog andere legitieme belangen, die we waar van toepassing op het desbetreffende moment zullen toelichten.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder in de sectie "Hoe kan ik contact opnemen met Computacenter NV/SA?".

 

Welke cookies gebruikt Computacenter NV/SA?

We maken gebruik van cookies en soortgelijke trackingtechnologie (gezamenlijk "Cookies") om persoonsgegevens over u te verzamelen en te gebruiken. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken.

 

Met wie deelt Computacenter NV/SA mijn persoonsgegevens?

De mogelijke ontvangers van uw persoonsgegevens zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Computacenter groepsondernemingen, externe dienstverleners en partners die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de levering van diensten, voor het bieden van functionaliteit of om de veiligheid van onze website te helpen verbeteren), of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven of waarvan u in kennis wordt gesteld wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen. Klik hier voor een lijst van huidige bedrijven binnen onze groep;
 • een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij als wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) in het kader van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • een daadwerkelijke of potentiële koper (en zijn vertegenwoordigers en adviseurs) in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van enig deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden vermeld;
 • elke andere persoon als u instemt met de openbaarmaking.

 

Hoe houdt Computacenter NV/SA mijn persoonsgegevens veilig?

Beveiliging is essentieel voor Computacenter NV/SA met betrekking tot uw gegevens. We gebruiken verschillende soorten software om passende beveiliging en versleuteling te garanderen.

 

In welke andere landen worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt worden in andere landen dan het land waarin u woont. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten van uw land en bieden in sommige gevallen mogelijk minder bescherming.

Onze websiteservers bevinden zich in Europa en het Verenigd Koninkrijk, en onze Computacenter groepsondernemingen en externe dienstverleners en partners zijn over de hele wereld actief. Dit betekent dat wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, we deze mogelijk in verschillende landen verwerken.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen die vereisen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Een van deze maatregelen is het implementeren van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens tussen onze groepsondernemingen. Deze bepalingen vereisen dat alle bedrijven in de groep de door hen verwerkte persoonsgegevens uit de EER beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Europese Unie. Onze standaardcontractbepalingen kunnen op verzoek worden verstrekt.

We implementeren vergelijkbare, passende voorzorgsmaatregelen bij onze externe dienstverleners en partners. Meer details kunnen op verzoek worden verstrekt.

 

Hoe lang bewaart Computacenter NV/SA mijn gegevens?

We bewaren persoonsgegevens die we van u verzamelen zolang hiervoor een voortdurende legitieme zakelijke behoefte bestaat (bijvoorbeeld om u een dienst te bieden die u heeft aangevraagd of om aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten te voldoen).

Wanneer wij geen aanhoudende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en van verdere verwerking isoleren totdat verwijdering mogelijk is.

 

Welke rechten op het gebied van gegevensbescherming heb ik?

U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder in de sectie "Hoe kan ik contact opnemen met Computacenter NV/SA?" om de volgende gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen:

 • Uw recht op inzage, rectificatie, bijwerking of verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om een verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens in te dienen.
 • Uw recht om u te allen tijde af te melden voor de marketingcommunicatie die we u sturen. Om dit recht uit te oefenen en u af te melden voor e-mailmarketing kunt u ook klikken op de link "uitschrijven" of "afmelden" in de marketingberichten die we u sturen.
 • Uw recht, als we uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerken, om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van alle uitgevoerde verwerkingen voorafgaand aan uw intrekking, noch is het van invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) vindt u hier.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen en doen dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Wordt deze Privacyverklaring bijgewerkt?

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Als we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u, in overeenstemming met de aard van de door ons doorgevoerde wijzigingen, hierover te informeren. We zullen uw toestemming vragen voor alle wezenlijke wijzigingen in de Privacyverklaring als en waar dit vereist wordt door de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Aan de hand van de datum "laatste keer bijgewerkt" bovenaan deze Privacyverklaring ziet u wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

 

Hoe kan ik contact opnemen met Computacenter NV/SA?

De verwerkingsverantwoordelijke van de website is Computacenter NV/SA. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze Data Protection Officer via deze contactgegevens: GDPR@computacenter.com