Samenwerken, groepsbreed. Wereldwijd.

 

Ons pad naar duurzamere bedrijfsactiviteiten schrijft voor dat we betere praktijken moeten integreren in alles wat we doen. Daarnaast betekent het dat we de vooruitgang die we al hebben geboekt moeten blijven verbeteren en niet tevreden achterover leunen. Computacenter zet zich ervoor in om duurzaamheid in de kernactiviteiten te integreren, een stap die nodig is om de toekomst van onze mensen, de planeet en de sector veilig te stellen. Deze actie wordt niet als één geste beschouwd, maar komt voort uit de betrokkenheid van iedereen binnen het bedrijfen omvat alle pijlers van de duurzaamheidsstrategie van Computacenter. Elke actie die we ondernemen, hoe klein ook, van het verwijderen van plastic voor eenmalig gebruik in onze kantoren tot het opwekken van onze eigen elektriciteit, het betrekken van mensen bij ons actieve inclusiebeleid tot het verhogen van het percentage elektrische voertuigen in onze vloot, maakt ons beter als bedrijf, leverancier en maatschappelijk verantwoord ondernemer.

complexSupplyChain

Logistieke keten

 

De bedrijfsactiviteiten van Computacenter innoveren doorlopend en dit heeft geleid tot positieve verandering voor zowel het bedrijf als onze klanten. Dankzij verbeteringen door automatisering in onze integratiecentra en een strategische capaciteitsgroei hebben we veel van onze bedrijfsactiviteiten kunnen stroomlijnen. Acties zoals het aanbieden van vervangende apparaten aan klanten op de werkplek of de inzet van schaalvoordeel voor meer koopkracht, verbeteren de efficiëntie en zijn vrijwel altijd de meest milieuvriendelijke. Efficiëntie en duurzaamheid gaan hand in hand, met minder contact, verpakking, transport, productie en energieverbruik. Hoe meer we kunnen doen met minder, hoe kleiner de vraag naar onze natuurlijke en fiscale middelen zal zijn.

 

Meer informatie
ethics

Ethiek en gedrag

 

De complexe en diverse logistieke keten van Computacenter omvat duizenden leveranciers overal ter wereld. In dit gehele commerciële netwerk is Computacenter oplettend en proactief als het gaat om zakendoen met bedrijven die onze waarden delen en de soevereiniteit van individuen respecteren. Ons personeelsbeleid, zoals moderne slavernij, heeft niet alleen betrekking op onze medewerkers, maar ook op externe medewerkers, zoals aannemers die onze locaties bezoeken en mensen uit de productiesectoren van onze logistieke keten. Ons beleid voor medewerkers wordt gedefinieerd door de ethiek waarbinnen de activiteiten van onze onderneming plaatsvinden.

 

Meer informatie

Moderne slavernijwet

 

Bij Computacenter streven we naar naleving van hoge ethische normen bij onze zakelijke activiteiten en binnen onze leveringsketen. We zetten ons in voor verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. Dit houdt onder meer in dat we ervoor zorgen dat de praktijken van Computacenter niet tegen de mensenrechten en de arbeidswetgeving in gaan, waar ter wereld we ook zaken doen.

 

Aanvullende bronnen

 

In de onderstaande documenten vindt u informatie over regelgeving en bekendmakingen over de prestaties van Computacenter op verschillende vlakken.

 

Aanvullend leesmateriaal