Onze reputatie, ethiek en gedrag zijn het kloppend hart van corporate governance.

Groepsethiek

 

Computacenter zet zich in om ethisch, transparant en verantwoord zaken te doen, met het grootste respect voor onze mensen en onze planeet. Hieronder vindt u aanvullende informatie over onze duurzame zakelijke praktijken en beleid.

 

 

De mate van integriteit waarmee we onze activiteiten willen uitvoeren, is onveranderd hoog en niet afhankelijk van waar we werken of met wie we te maken hebben. Daarom zijn onze leveranciers verplicht onze Gedragscode voor leveranciers na te leven.

 

Digital Me - EquipMe Brochure v2

Bestrijding van omkoping en corruptie

 

We blijven ons inzetten tegen omkoping en corruptie. Daarom hebben we voor onze medewerkers een gedragscode en een beleid tegen omkoping en corruptie opgesteld. Deze documenten gelden ook voor onze leveranciers en we verwachten dezelfde inzet van hen.

 

Klokkenluiders (Whistleblowing)

 

Als u iemand van oneerlijk of onethisch gedrag, zoals fraude, corruptie of andere vormen van onwettig of onethisch gedrag verdenkt, willen we dat u dit aan ons meldt.

 

Beloningsverschil tussen mannen en vrouwen (VK)

 

Dit is ons vierde rapport over het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen onder de Equality Act 2010 (Gender Pay Gap information) Regulations 2017 en hoewel de resultaten aantonen dat het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen nog altijd bestaat, is er dankzij de systemen en processen die we bij Computacenter gebruiken om dit te beoordelen geen probleem met gelijke beloning.

 

We hebben een aantal belangrijke stappen gezet om onze genderbalans binnen de organisatie te verbeteren en blijven werken aan een inclusievere organisatie in het algemeen.

 

Het rechttrekken van het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen blijft een langdurige generatiekwestie waarmee de hele samenleving wordt geconfronteerd, niet alleen Computacenter. We zullen de uit onze resultaten gedistilleerde bevindingen blijven inzetten om onze vooruitgang te stimuleren en ons te helpen onze toekomstige acties vorm te geven en het beloningsverschil recht te trekken.

 

Rapportage beloningsverschil tussen mannen en vrouwen 2021 Rapportage beloningsverschil tussen mannen en vrouwen 2020 Rapportage beloningsverschil tussen mannen en vrouwen 2019 Rapportage beloningsverschil tussen mannen en vrouwen 2018 Rapportage beloningsverschil tussen mannen en vrouwen 2017

Meerdere talen

 

Klik op de link hieronder voor meer informatie en documenten in meerdere talen.

 

Meer informatie

Meer lezen