UNGC

Please enable Javascript to have a better user experience Bitte aktivieren Sie Javascript, um eine bessere Benutzererfahrung zu erzielen Activez Javascript pour avoir une meilleure expérience utilisateur Schakel Javascript in voor een betere gebruikerservaring

Computacenter streeft ernaar om verantwoordelijk zaken te doen. In overeenstemming met de 10 kernprincipes van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC), waarop de groep haar aanpak van verantwoord ondernemen baseert, richten we ons op drie hoofdgebieden: onze mensen, het milieu en de bredere gemeenschap. In 2009 publiceerde de groep haar eerste mededeling over de voortgang op de website van het UNGC. We hebben vervolgens elk jaar updates over onze voortgang verstrekt die worden geaccepteerd en vervolgens gepubliceerd in overeenstemming met onze deelnamestatus aan het UNGC.

THet UNGC wordt wereldwijd door bedrijven erkend voor de inzet en bijdragen aan zowel de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN als de toepassing van de waarden van het UN Global Compact op elk niveau. Het UNGC werkt binnen meer dan 60 lokale netwerken en een wereldwijd framework om bedrijven te helpen vertrouwen op te bouwen door middel van transparantie, het promoten van een duidelijke en overzichtelijke duurzaamheidsagenda, en het aandragen van oplossingen voor de uitdagingen waar de zakenwereld voor staat.

UNGC 10 CORE PRINCIPLES

CategoriePrincipes
Human Rights
Principes 1Bedrijven moeten de internationaal aanvaarde mensenrechten steunen en respecteren, en 
Principes 2Ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van mensenrechten. 
Labour Standards
Principes 3Bedrijven moeten vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen handhaven; 
Principes 4De uitbanning van alle vormen van verplichte en gedwongen arbeid; 
Principes 5De effectieve afschaffing van kinderarbeid; en 
Principes 6De uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep. 
Environment
Principes 7Bedrijven moeten een preventieve aanpak van milieuvraagstukken ondersteunen; en 
Principes 8Initiatieven nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen; en 
Principes 9De ontwikkeling en inzet van milieuvriendelijke technologieën stimuleren. 
Anti-corruption
Principes 10Bedrijven moeten corruptie in alle vormen bestrijden, inclusief afpersing en omkoping. 

"Een maatschappelijk verantwoordelijk bedrijf biedt voordelen voor het milieu, de gemeenschap, onze aandeelhouders, klanten en medewerkers. Daarom hebben we het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) ondertekend en daar blijven we achter staan met onze inzet voor een verantwoorde bedrijfsvoering. In dit kader verwerken we de tien beginselen van het UNGC in onze strategie, cultuur en dagelijkse bedrijfsvoering als onderdeel van onze ethische en verantwoorde bedrijfspraktijken."

Mike Norris, CEO
Photo of Mike Norris, CEO

Aanvullend leesmateriaal

Net Zero

Strategie in actie. Zie hoe Computacenter de belofte waarmaakt om Net Zero te worden door middel van directe actie en het groepsbeleid.
Meer informatie

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

We richten ons op zinvolle actie, afgestemd op negen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
Meer informatie

Waarden

Onze waarden verbinden ons als ethische organisatie met onze mensen, klanten en gemeenschappen.

Verantwoordelijk zakendoen

Duurzaamheid integreren in alles wat we doen.
Meer informatie