Computacenter streeft ernaar om verantwoordelijk zaken te doen. In overeenstemming met de 10 kernprincipes van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC), waarop de groep haar aanpak van verantwoord ondernemen baseert, richten we ons op drie hoofdgebieden: onze mensen, het milieu en de bredere gemeenschap. In 2009 publiceerde de groep haar eerste mededeling over de voortgang op de website van het UNGC. We hebben vervolgens elk jaar updates over onze voortgang verstrekt die worden geaccepteerd en vervolgens gepubliceerd in overeenstemming met onze deelnamestatus aan het UNGC.

THet UNGC wordt wereldwijd door bedrijven erkend voor de inzet en bijdragen aan zowel de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN als de toepassing van de waarden van het UN Global Compact op elk niveau. Het UNGC werkt binnen meer dan 60 lokale netwerken en een wereldwijd framework om bedrijven te helpen vertrouwen op te bouwen door middel van transparantie, het promoten van een duidelijke en overzichtelijke duurzaamheidsagenda, en het aandragen van oplossingen voor de uitdagingen waar de zakenwereld voor staat.

 

UN-Global-Compact-Masterbrand-Logotype_solid_blue_RGB_MOD-copia

UNGC 10 CORE PRINCIPLES

Categorie Principes
Mensenrechten
Principe 1 Bedrijven moeten de internationaal aanvaarde mensenrechten steunen en respecteren, en 
Principe 2 Ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van mensenrechten. 
Arbeidsnormen
Principe 3 Bedrijven moeten vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen handhaven; 
Principe 4 De uitbanning van alle vormen van verplichte en gedwongen arbeid; 
Principe 5 De effectieve afschaffing van kinderarbeid; en 
Principe 6 De uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep. 
Milieu
Principe 7 Bedrijven moeten een preventieve aanpak van milieuvraagstukken ondersteunen; en 
Principe 8 Initiatieven nemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen; en 
Principe 9 De ontwikkeling en inzet van milieuvriendelijke technologieën stimuleren. 
Anti-corruptie
Principe 10 Bedrijven moeten corruptie in alle vormen bestrijden, inclusief afpersing en omkoping. 

 

Aanvullend leesmateriaal