Logistieke keten

Please enable Javascript to have a better user experience Bitte aktivieren Sie Javascript, um eine bessere Benutzererfahrung zu erzielen Activez Javascript pour avoir une meilleure expérience utilisateur Schakel Javascript in voor een betere gebruikerservaring

Gedeelde waarden in een complexe logistieke keten

Computacenter werkt samen met een groot aantal verschillende leveranciers die vaak een belangrijke rol spelen voor het succes van ons bedrijf. Een betrouwbare, veerkrachtige logistieke keten die begrijpt hoe we werken en die op één lijn zit met onze duurzaamheidsdoelen is van het grootste belang – niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten.

Computacenter werkt in de volledige logistieke keten met een rijke variatie aan bedrijven en organisaties in een groot aantal sectoren. We trekken klanten uit verschillende sectoren aan, maar ook fabrikanten, ontwikkelaars, energiebedrijven - en alles daartussenin. Onze positie biedt ons de mogelijkheid succesvolle praktijken binnen de branche uit te voeren en de resultaten te delen met onze mensen en klanten.

We hebben duidelijke opdrachtvoorwaarden voor onze leveranciers opgesteld. Ze worden beschreven in onze Gedragscode voor leveranciers. Dit geeft ons handvatten om de manier van samenwerken te sturen met transparantie en vertrouwen als uitgangspunten zorgt ervoor dat onze logistieke keten in lijn is met onze bedrijfswaarden en doelstellingen.

Selectie en onboarding

Selectie en onboarding worden beheerd door ons toegewijde Supplier Contract Management-team. Met behulp van zelfbeoordelingsprocessen krijgen we gedegen inzicht in elke potentiële leverancier en zorgen we dat ze onze belangrijkste beleidsregels, zoals bedrijfsethiek, IT-beveiliging en anti-omkoping en corruptie, begrijpen en ermee akkoord gaan.

Leveranciersmanagement

Ons Supplier Contract Management-team werkt samen met onze logistieke keten. Zo worden gegevens uitgewisseld, prestaties beoordeeld, veranderingen doorgegeven en verbeterpunten vastgesteld. Dankzij doorlopend beheer staan onze respectievelijke teams op één lijn rond gemeenschappelijke doelen en beschikken we over een platform voor het delen van informatie die belangrijk is voor ons bedrijf en onze klanten.

Monitoring en transparantie

We monitoren onze logistieke keten om te zorgen dat deze robuust en veerkrachtig blijften om verbeteringen te volgen in lijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen. Transparantie is essentieel, dus we maken het onze leden van de logistieke keten zo gemakkelijk mogelijk om problemen met ons te delen, bijvoorbeeld door het publiceren van onze hotline voor klokkenluiders aan onze leveranciers om vermoedelijke mensenrechtenschendingen te kunnen melden.

Samenwerking en invloed

We werken samen met onze logistieke keten aan het doorvoeren van verbeteringen die zijn afgestemd op onze duurzaamheidsdoelstellingen. We werken samen met onze leveranciers aan het verduurzamen van onze logistieke keten, bijvoorbeeld door het gebruik van productverpakkingen van plastic voor eenmalig gebruik te ontmoedigen, e-facturering te stimuleren of samen met onze logistieke partners zoveel mogelijk voertuigen met een lage uitstoot in te zetten.

Onze gedragscode voor leveranciers beschrijft de tien principes in de UNG, waaronder mensenrechten, moderne slavernij, bestrijding van omkoping en corruptie en milieukwesties. Het is een gemeenschappelijke basis voor onze ethische en duurzame benadering van zakendoen en draagt eraan bij dat we de juiste partners in de logistieke keten selecteren en deze ook koesteren. 

De complexe en diverse logistieke keten van Computacenter omvat duizenden leveranciers overal ter wereld. In dit gehele commerciële netwerk is Computacenter oplettend en proactief als het gaat om zakendoen met bedrijven die onze waarden delen en de soevereiniteit van individuen respecteren. Ons personeelsbeleid, zoals op het vlak van moderne slavernij, heeft niet alleen betrekking op onze medewerkers, maar ook op externen. Denk bijvoorbeeld aan aannemers die onze locaties bezoeken en mensen uit de productiesectoren van onze logistieke keten. Ons beleid voor medewerkers wordt gedefinieerd door de ethiek waarbinnen de activiteiten van onze onderneming plaatsvinden.

Efficiëntie gaat hand in hand met duurzaamheid

Computacenter is actief in meer dan 70 landen in de wereld. We maken in meerdere kernregio's gebruik van eigen integratiecentra voor het beheer van de fysieke overdracht, configuratie en goederen. Dankzij onze lokale mogelijkheden krijgen bedrijven de ruimte om inefficiënte contactpunten in traditionele vervoersnetwerken te omzeilen door verzending, configuratie en distributie rechtstreeks aan Computacenter te delegeren. Dankzij onze mogelijkheden om lokaal geproduceerde elektriciteit te produceren, een model dat we naar meer locaties over de hele wereld uitrollen, hebben we meer mogelijkheden om op grote schaal oplossingen te leveren die CO2-efficiënt zijn omdat ze minder ruimte, tijd en energie vergen.

De bedrijfsactiviteiten van Computacenter innoveren doorlopend en dit heeft geleid tot positieve verandering voor zowel het bedrijf als onze klanten. Dankzij verbeteringen door automatisering in onze integratiecentra en een strategische capaciteitsgroei hebben we veel van onze bedrijfsactiviteiten kunnen stroomlijnen. Acties zoals het aanbieden van vervangende apparaten aan klanten op de werkplek of de inzet van schaalvoordeel voor meer koopkracht, verbeteren de efficiëntie en zijn vrijwel altijd de meest milieuvriendelijke. Efficiëntie en duurzaamheid gaan hand in hand, met minder contact, verpakking, transport, productie, energieverbruik. Hoe meer we kunnen doen met minder, hoe kleiner de vraag naar onze natuurlijke en fiscale middelen zal zijn.

Meer lezen

Net Zero

Strategie in actie. Zie hoe Computacenter de belofte waarmaakt om Net Zero te worden door middel van directe actie en het groepsbeleid.
Meer informatie

Locaties

Toekomstgerichte oplossingen bouwen waarbij de klant centraal staat. Lees meer over de geschiedenis, waarden en mensen van Computacenter.
Meer informatie

Wat we doen

Het totaalaanbod van Computacenter.
Meer informatie

Circulaire diensten

Levenscyclus-beheer voor het realiseren van milieu- en economische waarde.
Meer informatie