Scopes 1 en 2 emissies (tCO2e)

 

2021
 
5,210
2020
 
13,856
2019
 
19,808
2018
 
19,741
2017
 
22,662

Per miljoen pond omzet (tCO2e)

 

2021
 
0.78
2020
 
2.55
2019
 
3.91
2018
 
4.53
2017
 
6.20

Per medewerker (tCO2e)

 

2021
 
0.30
2020
 
0.84
2019
 
1.23
2018
 
1.30
2017
 
1.54

Toewerken naar koolstofneutrale activiteiten.

Computacenter zet zich in voor sterke maatregelen in het kader van ons gemeenschappelijke doel om de effecten van klimaatverandering te beperken. We erkennen de rol die bedrijven spelen bij de bescherming van ons gemeenschappelijk milieu. We hebben ons daarom bij verschillende internationale akkoorden aangesloten om onze route naar emissiereductie op transparante wijze te verantwoorden. Computacenter zal in 2022 CO2-neutraal zijn voor Scope 1 en Scope 2 emissies, vijf jaar eerder dan ons vorige doel.

netzero1
hatfieldCenter

Directe actie

 

Onze reis naar Net Zero begint bij onszelf met directe actie. Het verzekeren van duurzame energie voor de toekomst is verreweg de beste manier waarop we onze koolstofvoetafdruk binnen de groep kunnen beperken. In 2020 zag Computacenter toe op de installatie van het grootste commerciële fotovoltaïsche zonnepanelenpark in het VK. Het park levert meer dan 25% van de energie die door de locatie wordt verbruikt en heeft een 'proof of concept' opgeleverd dat we naar andere locaties kunnen uitbreiden. Dit jaar krijgt onze Integration Center in Kerpen, Duitsland, een zonnepaneelinstallatie met een dak- en parkeeroppervlak van meer dan 7.500 m² voor energieopwekking en verbruik op de locatie. Dit zal eind maart 2022 voltooid zijn.

 

Meer informatie

SBTi (Science Based Targets-initiatief)

 

Het is belangrijk om te weten dat Net Zero een manier is om iets veel groters te bereiken. We zien in deze cruciale tijd ongekende veranderingen in ons wereldklimaat, wat een bedreiging vormt voor ons voedsel, water, onze geografie en bioveiligheid. Computacenter streeft ernaar de norm van het SBTi voor onze koolstofreductieplannen te gebruiken in overeenstemming met het akkoord van Parijs. We hebben in het eerste kwartaal van 2022 een verzoek bij het SBTi ingediend en de feedback zal onze roadmap voor koolstofreductie in de komende paar jaar ondersteunen. We verwachten in 2022 Net Zero CO2-emissies te bereiken (Scope 1 en 2).

 

We hebben een Net Zero-doel (Scope 3) voor 2040, maar gaan proberen om dit eerder te bereiken. De meetnormen voor Scope 3 emissies en onze corresponderende roadmap zullen in de komende paar jaar duidelijker worden.

SBT
tcfd

TCFD (taakgroep voor de bekendmaking van klimaatgerelateerde financiële informatie)

 

We ondersteunen de doelen van de TCFD in het VK om de risico's en kansen te publiceren die door klimaatverandering ontstaan. In overeenstemming met beleidsverklaring PS20/17 van de Britse Financial Conduct Authority maken we informatie bekend zoals door de TCFD wordt aanbevolen. Het doel is om al onze stakeholders praktische informatie te verschaffen in verband met klimaatgerelateerde risico's en kansen die relevant zijn voor ons bedrijf.

 

Lees de verklaring

Industriekaders en accreditaties

 

EcoVadis is een algemeen duurzaamheidskader dat door een aantal van onze klanten is geselecteerd en dat we ook als belangrijkste benchmark gebruiken. Computacenter voert jaarlijks beoordelingen uit met EcoVadis op zowel groepsniveau als in specifieke landen op basis van klantvereisten. De onderstaande link biedt meer informatie over accreditaties voor duurzame praktijken.

 

Meer informatie
ecovadis
UNGC

UNGC en UNSDG's

 

Computacenter is er trots op dat we al sinds 2007 het UNGC (het Global Compact van de VN) ondertekenen. Drie van de tien principes van het akkoord houden direct verband met de effecten die bedrijven hebben op het milieu. Onze aanhoudende emissiereductie en ons grotere milieubewustzijn getuigen van onze inzet voor het nakomen van deze principes. Samen met de UNSDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN) zal de duurzaamheidsagenda van Computacenter ervoor zorgen dat we onze oorspronkelijke belofte nakomen, regelmatig verslag doen over onze voortgang, en blijven samenwerken in onze internationale gemeenschappen om onze planeet en het klimaat te beschermen.

 

UNGC
UNSDGs

Aanvullend leesmateriaal