Gegevens en informatie beschermen: behoud van bedrijfs-IP en concurrentievoordeel

Alle organisaties hebben de plicht om de juiste procedures voor gegevensbescherming te volgen om cybercriminaliteit en fraude te voorkomen, om aan de nalevingsnormen te voldoen en om de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

 

Gegevenslekken kunnen resulteren in dure herstelmaatregelen en boetes wegens niet-naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Ze tasten ook het personeels- en klantenvertrouwen in een organisatie aan en kunnen de merkreputatie onherstelbare schade toebrengen door negatieve publiciteit. De meeste ondernemingen hechten dan ook steeds meer belang aan degelijke bescherming en beveiliging.

 

Computacenter helpt kritieke 1B-activa en gegevens van mensen te beschermen tegen cyberaanvallen. We bieden consultancy en advies over alles van geschikte technologieleveranciers en procesoptimalisatie tot evaluaties van hiaten in de huidige toestand. We ontwerpen en ontwikkelen oplossingen om gegevens op een veilige manier te verwerken en implementeren technologie om programma's voor gegevensbescherming te ondersteunen. Ook bieden we diensten aan op het gebied van identiteits- en toegangsbeheer en bevoorrechte toegang.

Uitdagingen voor klanten

 

  • Gegevens worden opgeslagen op meerdere en uiteenlopende locaties
  • Gebruikers vragen alsmaar meer beschikbaarheid van en toegang tot gegevens
  • Toenemende regelgeving met sancties en nalevingsvereisten

Hoe wij helpen

 

  • We verschaffen inzicht in de leveranciersmarkt, zodat ondernemingen kunnen investeren in de juiste technologieoplossingen
  • We evalueren de huidige beveiligingscontroles en kwetsbaarheden en geven advies over verbeterpunten
  • We ontwerpen en implementeren doeltreffende beveiligingsstrategieën en -controles, technologische oplossingen en operating models
  • We gebruiken en beheren diensten die gegevens beschermen, het beheer van gegevenstoegang versterken en de zichtbaarheid en controle van gegevens verbeteren.

Voordelen voor klanten

 

  • Verzekert de transparantie, controle en waarde van beveiligingsuitgaven
  • Biedt meer bescherming tegen gegevenslekken en beveiligingsproblemen
  • Implementeert een geconsolideerd, geïntegreerd ecosysteem van beveiligingsoplossingen

Cloud Security Governance

Begrijpen welke controles, naleving en tools nodig zijn om gegevens in de cloud te beveiligen en te volgen

Privileged Access Management (PAM)

Selecteren, kopen, ontwerpen en bouwen van de ideale PAM-oplossingen

Identity Governance & Provisioning

Geïntegreerd toegangsbeheer, rolbeheer en oplossingen om wachtwoorden te resetten

Cyber Defence Assessment

Evaluatiedienst om de maturiteit van de cyberresponscapaciteiten van klanten te bepalen

Security Vendor Assessment & Selection

POC, verkopersevaluatie en -shortlisting en BattleDays voor verkopers

Oplossingen & diensten

Diensten voor cyberverdediging

Adequate verdediging en snellere reacties met behulp van beveiligingsmonitoring, beheer van kwetsbaarheden, eindpuntdetectie en -respons, diensten voor incidentrespons en dreigingsinformatie.

Cloudbeveiliging

We helpen u kritieke informatie te beschermen, naleving van wet- en regelgeving te faciliteren en privacy te beschermen met flexibele, schaalbare beleidsnormen, controles, procedures en technologieën voor openbare, private en multi-cloud omgevingen.

Beveiliging van infrastructuur

Wij zorgen voor betere beschikbaarheid van de infrastructuur en meer wendbaarheid door de beveiligingscontroles van de infrastructuur te optimaliseren en consolideren en te helpen met de implementatie van nieuwe beveiligingsstructuren.

Werkplekbeveiliging

We zorgen voor beveiliging van de werkplek, bescherming van gebruikers en bewaking van data met een uitgebreide reeks diensten, waaronder het ontwerp van Windows 10 beveiligingsoplossingen, M365 Security Advisory-diensten en Managed Endpoint Detection and Response.

Identiteit en toegang

Wij bieden evenwicht tussen gebruikersproductiviteit en databeveiliging, dekken beveiligingsrisico's af en leveren nieuwe manieren voor werken op afstand.

IT-beheer en naleving

Wij faciliteren en onderhouden frameworks voor IT-beheer met technologische oplossingen die beleidsnormen, processen en personeel van klanten beschermen. We zorgen dat u begrijpt hoe u werkpraktijken kunt aanpassen om beheer te monitoren en te sturen, risico's tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat uw organisatie wet- en regelgeving naleeft.

Industriële beveiliging

IT-expertise gecombineerd met OT-knowhow om uw organisatie klaar te stomen voor Industrie 4.0. Wij ontwikkelen, implementeren en onderhouden IT-infrastructuren voor hoogwaardige, beveiligde architecturen, van de fabriek tot het datacenter.

Voorstellen

Our Solutions

Workplace - Cloud & Applications - Data Center - Networking - Security