IT-naleving bereiken en IT-risico's beheren: de bedrijfsprestaties en operationele efficiëntie verbeteren

Door het grote aantal nationale en internationale voorschriften waaraan ondernemingen moeten beantwoorden, plus de toenemende noodzaak om aan sectorspecifieke beveiligingsnormen te voldoen, leggen ondernemingen zich toe op de implementatie van strategieën die het algehele beheer, het risicobeheer en de naleving van voorschriften beter beheren.

 

Met frameworks voor IT-beheer, die door Computacenter zijn beoordeeld en geïmplementeerd, kunnen we klanten helpen om deze zakelijke agenda te ondersteunen, risico's te verminderen, silo's af te breken en een 'single source of data truth' te ontwikkelen. Met diensten die ontworpen zijn om de meest doeltreffende leveranciersoplossingen te identificeren om frameworks voor risicobeheer te helpen definiëren en implementeren, kan Computacenter zijn klanten helpen om de bedrijfsprestaties te versnellen en het vertrouwen van klanten en investeerders te vergroten.

Uitdagingen voor klanten

  • Toenemende regelgeving en nalevingsvereisten
  • Gebrek aan zichtbaarheid van het risicoprofiel 'huidige toestand'
  • Effectiviteit en efficiëntie van beveiligingsprocessen

 

Hoe wij helpen

  • Kwetsbaarheidsevaluaties en -beheer uitvoeren
  • Information Security Management-systemen implementeren
  • Nalevings- en risico-evaluaties van de huidige controles uitvoeren

 

Voordelen voor klanten

  • Meer transparantie en bewustwording van het risicoprofiel
  • Middelen vrijmaken om meer aandacht te besteden aan naleving
  • Ondersteuning om naleving te realiseren
  • Inzicht krijgen in hiaten in de naleving van controles

Security Assessment Services

Inzicht, advies en opties om risico's te identificeren, te categoriseren en te beheren

Automated Vulnerability Management

Ervoor zorgen dat de output van kwetsbaarheidsscans succesvolle patches oplevert.

Information Security Management

Nieuwe Information Security Management-systemen implementeren en bestaande systemen evalueren

Security Vendor Assessment & Selection

POC, verkopersevaluatie en -shortlisting en BattleDays voor verkopers

Oplossingen & diensten

Diensten voor cyberverdediging

Adequate verdediging en snellere reacties met behulp van beveiligingsmonitoring, beheer van kwetsbaarheden, eindpuntdetectie en -respons, diensten voor incidentrespons en dreigingsinformatie.

Cloudbeveiliging

We helpen u kritieke informatie te beschermen, naleving van wet- en regelgeving te faciliteren en privacy te beschermen met flexibele, schaalbare beleidsnormen, controles, procedures en technologieën voor openbare, private en multi-cloud omgevingen.

Beveiliging van infrastructuur

Wij zorgen voor betere beschikbaarheid van de infrastructuur en meer wendbaarheid door de beveiligingscontroles van de infrastructuur te optimaliseren en consolideren en te helpen met de implementatie van nieuwe beveiligingsstructuren.

Werkplekbeveiliging

We zorgen voor beveiliging van de werkplek, bescherming van gebruikers en bewaking van data met een uitgebreide reeks diensten, waaronder het ontwerp van Windows 10 beveiligingsoplossingen, M365 Security Advisory-diensten en Managed Endpoint Detection and Response.

Identiteit en toegang

Wij bieden evenwicht tussen gebruikersproductiviteit en databeveiliging, dekken beveiligingsrisico's af en leveren nieuwe manieren voor werken op afstand.

IT-beheer en naleving

Wij faciliteren en onderhouden frameworks voor IT-beheer met technologische oplossingen die beleidsnormen, processen en personeel van klanten beschermen. We zorgen dat u begrijpt hoe u werkpraktijken kunt aanpassen om beheer te monitoren en te sturen, risico's tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat uw organisatie wet- en regelgeving naleeft.

Industriële beveiliging

IT-expertise gecombineerd met OT-knowhow om uw organisatie klaar te stomen voor Industrie 4.0. Wij ontwikkelen, implementeren en onderhouden IT-infrastructuren voor hoogwaardige, beveiligde architecturen, van de fabriek tot het datacenter.

Voorstellen

Our Solutions

Workplace - Cloud & Applications - Data Center - Networking - Security