Het creëren van een gezonde, diverse en inclusieve omgeving is belangrijk voor onze mensen en ons bedrijf.

 

Een van de belangrijkste factoren voor de groei van Computacenter als internationaal bedrijf, is om ervoor te zorgen dat onze mensen zich gewaardeerd, gerespecteerd en ondersteund voelen om hun volle potentieel te ontplooien. Goed presterende teams met een keur aan ervaring, vaardigheden en nieuwe perspectieven geven ons een sterk concurrentievoordeel en stellen ons in staat de beste service aan onze klanten te leveren.

Diversiteit

 

activeInclusion

 

Goed talent kent geen grenzen. En wij ook niet. Bij Computacenter kennen we de voordelen van een divers personeelsbestand. We vieren onze verschillen. Een divers personeelsbestand met verschillende ervaringen en perspectieven is de sleutel tot ons succes. Door de kracht en ervaringen van onze diversiteit te benutten, kunnen we onze klanten beter begrijpen en innovatie stimuleren. Dat geeft ons een sterk concurrentievoordeel en helpt ons de beste service aan onze klanten te leveren.

 

Bij Computacenter zijn we actief bezig om divers talent aan te trekken en te werven. Met een personeelsbestand van meer dan 20.000 medewerkers en klanten in meer dan 70 landen hebben we toegang tot een schat aan divers talent. We zetten ons in om blijvende veranderingen aan te brengen in ons bedrijf en in de sector als geheel. We blijven ons inzetten voor lokale gemeenschappen door mogelijkheden voor werkervaring, carrièrebesprekingen en training voor sollicitatiegesprekken te geven op scholen en colleges. We willen meer jongeren aanmoedigen voor een bèta/technische carrière te kiezen.

Inclusie

 

diversity

 

Aanwezig zijn op je werk is niet genoeg. We willen dat je je echt thuis voelt bij Computacenter en weet dat je wordt gewaardeerd om wie je bent en wat je in te brengen hebt. Discriminatie en intimidatie worden nooit getolereerd. We willen er zeker van zijn dat iedereen zichzelf kan zijn in onze werkcultuur, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, en zich ondersteund voelt om hun volle potentieel te bereiken.

 

We bieden onze mensen actief de kans om over diversiteit, inclusie en welzijn te praten, ervaringen te delen en hier meer over te leren.

 

Activiteiten zoals onze webinars over inclusie geven onze mensen een platform om hun eigen inzichten en ervaringen te delen, bijvoorbeeld over Leeftijd en Cultuur. Dit moedigt meer mensen aan open te zijn over hun eigen intersectionaliteit en beter zichzelf te zijn.

 

We hebben nieuwe Employee Impact Groups (EIG's) gelanceerd, waarmee onze mensen duurzame verandering binnen Computacenter kunnen beïnvloeden en in gang kunnen zetten. De focus van al onze EIG's ligt specifiek op een van de zes D&I-pijlers, bijvoorbeeld Geslacht of Cultuur. Ze hebben ook een speciale senior business sponsor. De EIG's bestaan uit vertegenwoordigers uit alle bedrijfsonderdelen en werken nauw samen met onze Diversity & Inclusion-manager om hun doelstellingen te ontwikkelen en te bereiken.

Welzijn

 

wellBeing

 

Het creëren van een duurzaam personeelsbestand betekent dat we voor het welzijn van onze mensen moeten zorgen. Het doel bij Computacenter is om gezond gedrag in onze werkcultuur te verankeren. We zijn er trots op een aantal programma's te hebben die de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers ondersteunen:

 

  • Employee Assistance Program (EAP) – onze mensen kunnen professionele hulp krijgen binnen verschillende disciplines als dingen niet zoals gepland verlopen.
  • Be Well… Aangestuurd door Humanoo – Een platform dat toegang biedt tot recepten, begeleiding bij ontspanningsoefeningen en meditatie, plus fitnesslessen en -plannen.
  • Healthy Leadership Training – training voor lijnmanagers over hoe je welzijn tot onderwerp van gesprek kunt maken en hoe je herkent wanneer een medewerker extra ondersteuning nodig heeft.

 

De laatste paar jaar hebben we ons best gedaan om welzijn naar de voorgrond te brengen. Onze mensen zijn onze grootste aanwinst. De zorg voor hun welzijn is essentieel. Onze inzet om grenzen te doorbreken en moeilijke gesprekken te openen heeft in de hele organisatie geleid tot betere zelfzorg en relaties. De activiteiten, programma's en initiatieven van de organisatie worden aangevuld met lokale activiteiten, zodat alles wat we doen is afgestemd op de mensen die het nodig hebben.

 

Om onze mensen op holistische wijze te ondersteunen wordt onze welzijnsagenda gestuurd door onze vier gezondheidspijlers: Exercise Well [Beweeg gezond], Eat Well [Eet gezond], Think Well [Denk gezond] en Sleep Well [Slaap gezond].

Employee Impact Groups (EIG's)

We willen dat onze mensen de kans hebben om een werkcultuur te beïnvloeden en creëren waar ze trots op zijn om bij te horen. Met het toenemende aantal activiteiten op het gebied van diversiteit, inclusie en welzijn hebben we gemerkt dat veel van onze mensen hier een actievere rol in willen spelen. We weten dat het belangrijk is dat onze initiatieven door en voor onze mensen worden aangestuurd. Om mensen die kans te geven, hebben we ons D&I-model verder ontwikkeld en nieuwe Employee Impact Groups opgezet.

 

Deze groepen worden geleid door een stuurgroep en ondersteund door teams van gepassioneerde vrijwilligers uit het hele bedrijf. De groepen helpen ons om prioriteiten en doelstellingen voor onze pijlers voor Diversiteit en Inclusie vast te stellen. Dit zijn onder meer Cultuur, Geslacht, Toegankelijkheid & welzijn, Leeftijd en Balans tussen leven en werk.

employeeImpact

Met onze Employee Impact Groups komen collega's uit elk bedrijfsonderdeel bijeen om verandering en verbetering aan te sturen. Doelstellingen en plannen worden ondersteund door de Diversity & Inclusion-manager. De eerste Employee Impact Group werd gelanceerd in het VK en focust op Etnische diversiteit. Onze EIG's hebben een reeks activiteiten en evenementen georganiseerd, waaronder:

 

  • Regelmatige 'open mic' discussies waar iedereen aan kan bijdragen. Identiteit en vertegenwoordiging zijn twee van de onderwerpen die tot nu toe aan de orde zijn gekomen
  • Training over 'allyship' oftewel 'medestanderschap', met inspirerende sprekers waaronder Dr Regina Benjamin en Denise Lewis
  • Een industrie-evenement met CRN in september 2021, dat werd bijgewoond door 180 professionals uit de hele sector om te bespreken en te leren hoe we de IT-industrie toegankelijker en inclusiever kunnen maken voor mensen met een allochtone achtergrond
  • De lancering van ons nieuwe ontwikkelprogramma voor etnische diversiteit, dat mensen de kans geeft hun ontwikkeling specifiek door de lens van etnische diversiteit te beschouwen
  • Aanhoudende inzet voor uitbreiding van een actief personeelsnetwerk

 

We zijn enthousiast over de toekomst van onze EIG's en de impact die ze zullen hebben op onze organisatie, inclusief de meest recente EIG's voor Geslacht en Welzijn.

 

Ons streven naar een eerlijke en inclusieve organisatie blijkt uit ons beleid en onze manier van werken. We zijn er trots op dat we diversiteitshandvesten hebben ondertekend in Frankrijk en Duitsland, en we zijn een 'Disability Confident'-werkgever in het Verenigd Koninkrijk.

Welzijn in het VK

 

In het VK zijn we enorm trots op ons sterke netwerk van meer dan 70 Wellbeing Champions, getrainde eerstehulpverleners voor geestelijke gezondheid. Deze vrijwilligers, afkomstig uit bedrijfsonderdelen door het hele VK, hebben een passie voor zowel het fysieke als het mentale welzijn en spelen een sleutelrol in de manier waarop we onze mensen ondersteunen. Onze eerstehulpverleners voor geestelijke gezondheid zijn er om onze medewerkers te steunen en begeleiden. Ze nemen het stigma op geestelijke gezondheid weg door het in dagelijkse gesprekken te verankeren. Met hun verschillende achtergronden en functieniveaus ontwikkelen ze een band met en bieden ze ondersteuning aan ons diverse personeelsbestand in het VK.

 

We zijn heel blij dat we aan de Mind welzijnsindex 2022 meedoen om ons werk voor het promoten van positief welzijn op de werkplek voort te zetten. De index zal ons inzicht geven in hoe we kunnen verbeteren en wat we goed doen. We kunnen onszelf ook ter verantwoording roepen voor het creëren van een werkomgeving zonder stigma.

Aanvullend leesmateriaal

Onze waarden

Dit zijn de waarden waarop we dit bedrijf hebben gebouwd en die als basis zullen dienen voor Winning Together en de verdere groei van Computacenter.

Lees meer

Gemeenschappen

We erkennen dat het belangrijk is om een sociale bijdrage te leveren via onze interne en externe gemeenschappen.

Lees meer

Vrouwen in technologie

Vrouwelijk talent op z'n best. Lees hoe Computacenter zich inzet voor gendergelijkheid en waarom het een geweldige plek voor vrouwen is om in technologie te werken.

Lees meer

Carrière

Ons bedrijf gaat over technologie. Maar eerst en vooral gaat het over mensen.

Lees meer