Planeet 

Please enable Javascript to have a better user experience Bitte aktivieren Sie Javascript, um eine bessere Benutzererfahrung zu erzielen Activez Javascript pour avoir une meilleure expérience utilisateur Schakel Javascript in voor een betere gebruikerservaring
84 %
vermindering van de koolstofuitstoot per werknemer sinds 2019
> 2.5 M
kWh Generatiecapaciteit van de zonnepanelen van de Groep
> 75 %
van het elektriciteitsverbruik van de Groep is nu afkomstig van groene energiebronnen

Zorgen voor een duurzame bedrijfsvoering

Als onderdeel van onze inzet voor duurzaam ondernemen hanteren we voor al onze activiteiten een verantwoorde aanpak om onze directe en indirecte impact op het milieu te beperken en toezicht te houden op onze logistieke keten.

Onze reis naar Net Zero

Onze belofte om CO2-neutraal te worden.

Ons doel is om in 2022 CO2-neutraal te zijn voor emissies in Scope 1 en 2, vijf jaar eerder dan ons vorige doel. Scope 1 en 2 emissies zijn al onze directe emissies, zoals onze faciliteiten en voertuigen, en een aantal van onze indirecte emissies zoals ingekochte elektriciteit. We bereiken dit met een combinatie van toenames in onze eigen opwekking van duurzame energie, aanhoudende investeringen in energiezuinige verlichting en apparatuur, de inkoop van elektriciteit uit duurzame bronnen en de inkoop van CO2-compensatie credits. Het bestuur is een doel overeengekomen om in 2040 CO2-neutraal te zijn voor Scope 3 emissies, tien jaar eerder dan ons vorige doel. Scope 3 emissies zijn alle andere indirecte emissies, waaronder onze zakenreizen en transport, en emissies uit bronnen die niet in ons bezit zijn of waarover we geen directe controle hebben, zoals onze logistieke keten.

Meer details

Energieverbruik

Energie uit duurzame bronnen halen op onze locaties en daarbuiten.

In 2021 was 73% van het elektriciteitsverbruik van de groep afkomstig uit duurzame bronnen, een grote verbetering ten opzichte van ongeveer 30% in 2020. We hebben op al onze kantoren en Integration Centers maatregelen ingevoerd om het energieverbruik te verminderen zonder dat dit effect op onze activiteiten heeft.

Meer details

Materialen

Beperking van verbruiksartikelen voor eenmalig gebruik en verantwoordelijk inkopen binnen de groep.

Verpakkingsmaterialen

Onze focus komt steeds meer te liggen op vermindering van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal bij aankopen die klanten doen, met name wegwerpplastic. Sommige fabrikanten leveren al meer binnen verpakkingen op kartonbasis en hebben hun gebruik van plastic flink teruggebracht, met plannen om het binnen een paar jaar volledig te verwijderen. We hebben onze recyclingkanalen verder verbeterd en alle plastic zakken worden nu bewaard voor hergebruik of specifiek gescheiden en ingezameld om te worden gerecycled. We overleggen regelmatig met onze leveranciers over hun gebruik van verpakkingsmaterialen. We moedigen ze aan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen en door materiaal te vervangen dat kan worden hergebruikt of makkelijker recyclebaar is.

E-facturering

We verzenden elke maand ongeveer 100.000 verkoopfacturen. Onze investering in IT-middelen en programma's in de afgelopen jaren betekent bijvoorbeeld dat nu meer dan 90% van alle facturen in het VK elektronisch worden verzonden. Dit bespaart kosten en verkleint onze milieu-impact. De invoering van een e-factureringssysteem in Duitsland is nu voltooid, met als resultaat dat ongeveer 88% van alle facturen in Duitsland nu elektronisch worden verzonden.

Verwijdering van drukwerk

We hebben voorgedrukt drukwerk grotendeels uit onze kantoren verwijderd en blijven ons inzetten om het aantal afgedrukte documenten te minimaliseren, ondersteund door onze investeringen in systemen en tools voor samenwerking.

Wegwerpplastic

Nadat we in 2020 in Hatfield en Kerpen waren gestopt met het gebruik van artikelen voor eenmalig gebruik, zoals plastic bekertje en flessen, zijn we daar in 2021 mee doorgegaan om dit gebruik ook op andere grote locaties te stoppen. We zijn hard op weg om het gebruik van deze artikelen op andere locaties binnen de groep te elimineren.

Afval wegleiden van de stortplaats

We willen zo weinig mogelijk afval naar de stortplaats sturen en monitoren onze recyclingprestaties voor materialen zoals plastic, papier en karton. In 2021 eindigde 34% van het afval in het VK op de stortplaats.

Regeling voor verpakkingsafval

Computacenter UK staat geregistreerd als een distributeur van producten via het compliance bedrijf Paperpak, wat ervoor zorgt dat we sinds 2000 volledig aan deze regeling voldoen.

travelTile

Reizen

De manieren waarop we reizen veranderen voor een duurzamere toekomst.

Een belangrijk aspect van het zakendoen bij Computacenter is het persoonlijke contact tussen ons talent, onze klanten en het uitgebreide leveranciersnetwerk. Hoewel we op nieuwe manieren hebben leren werken en minder afhankelijk zijn van koolstofintensief reizen, zijn er veel situaties waarbij mensen van en naar verschillende locaties moeten reizen. Naast minder reizen zijn we ook bezig om de manieren waarop we reizen te veranderen. Waar nodig compenseren we voor onze collectieve impact.

CO2 terugdringen

Op basis van de uitstoot in 2019 is ons doel om emissies van zakenreizen in 2025 met maximaal 35% te verlagen. Door de coronabeperkingen in 2021 haalden we dit doel met gemak; in dat jaar gebruikten we 0,63 miljoen kg CO2 tijdens zakenreizen vergeleken met 5,2 miljoen kg in 2019. Gezien de groei van de groep is dit echter een ambitieus doel om in een normaal jaar te bereiken.

We blijven onze CO2-uitstoot verminderen door onze werkpatronen en ons beleid te veranderen, zoals:

  • Prioriteit geven aan koolstofarme vervoerswijzen, waaronder milieuvriendelijkere treinreizen
  • Stoppen met korte afstandsvluchten in de belangrijkste geografieën waar alternatief vervoer mogelijk is
  • Investeren in virtuele vergadertechnologie om reizen te beperken
  • Informatie over CO2 en andere gassen (CO2e) weergeven in het boekingsportaal om beter geïnformeerde reisplannen te maken
  • Interne managementbeoordelingsprocessen om onnodig reizen te voorkomen
  • Het aanmoedigen van reizen voor meerdere doeleinden om de bedrijfsoutput per tCO2e te maximaliseren
  • Elektrificatie van ons wagenpark en een bovengrens instellen voor de uitstoot van bedrijfsauto's

Reisheffing

Computacenter heeft een eenmalig heffingsbedrag geïntroduceerd voor alle zakenreizen met een vlucht en/of hotelreservering. De opbrengsten worden toegewezen aan projecten die CO2e beperken. Met reisheffingen kunnen we zowel financiële als koolstof gebaseerde verantwoording afleggen bij beslissingen over de manier waarop we overal in de wereld reizen.

Logistiek

Transportrelaties opbouwen die niet ten koste gaan van het milieu

We zijn er trots op met een aantal innovatieve internationale logistiekbedrijven samen te werken. We zijn hun leverancier voor het automatiseren en stroomlijnen van hun activiteiten en we zijn hun klant als afnemer van hun leveringsdiensten. Onze partnerschappen berusten op wederzijds begrip om onze milieuafdruk in elke fase van het logistieke proces zoveel mogelijk te beperken.

Een voorkeur voor koeriers met een vloot van plug-in elektrische voertuigen (PEV's) is een van de manieren waarop we uitlaatemissies beperken voor apparatuur leveringen. Ophalen en bezorgen genereert de meeste emissies tijdens een verzending. We houden onze focus daarom op zowel het begin als het eind van het verzendingstraject. Het stroomlijnen van leveringen door middel van gecentraliseerde of gedecentraliseerde distributie heeft ook een rol gespeeld om de voetafdruk van de goederen die we in- en verkopen te verkleinen. Met onze strategisch gevestigde Integration Centers in belangrijke geografieën kunnen we onze capaciteiten in deze markten benutten om inkomende goederen via de meest efficiënte kanalen te verzenden.

De eigen voertuigvloot van Computacenter helpt om koolstofemissies binnen de organisatie te verlagen. Het groeiende aantal PEV's in ons wagenpark, de investering in laadpalen voor elektrische voertuigen en door onszelf opgewekte elektriciteit zijn een paar praktische voorbeelden van hoe we onze infrastructuur gebruiken om onze milieubelasting terug te dringen.

Logistieke keten

Gedeelde waarden in een complexe logistieke keten

Computacenter werkt samen met een groot aantal verschillende leveranciers die vaak een belangrijke rol spelen voor het succes van ons bedrijf. Een betrouwbare, veerkrachtige logistieke keten die begrijpt hoe we werken en die op één lijn zit met onze duurzaamheidsdoelen is van het grootste belang – niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten.

Meer details

Aanvullend leesmateriaal

Energiemogelijkheden

Oplossingen voor duurzame energie ontwikkelen op onze faciliteiten om een positieve milieuverandering aan te sturen.
Meer informatie

VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

We richten ons op zinvolle actie, afgestemd op negen van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
Meer informatie

Circulaire diensten

Het einde van de levensduur is niet meer het definitieve einde. Circulaire diensten van Computacenter.
Meer informatie

Verantwoordelijk zakendoen

Verantwoordelijk zakendoen.
Meer informatie